Inloggen

Registreren
Wachtwoord vergeten

Webshop

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Meyerij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

 

- Geboortedatum

 

- Adresgegevens

 

- Telefoonnummer

 

- E-mailadres

 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website
 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Meyerij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

 
De Meyerij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

 
De Meyerij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
De Meyerij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Meyerij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

 

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar demeyerij@hotmail.com. 

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

De Meyerij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via demeyerij@hotmail.com

De Meyerij
Roessinghsbleekweg 42
7522 AJ Enschede

demeyerij@hotmail.com
www.demeyerij.com